เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา

มิวเซียมสยาม และ
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

เบอร์โทรศัพท์ : 02 225 2777
เบอร์แฟกซ์ : 02 225 2775
เลขที่ 4 ถนนสนามไชย
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
ละติจูด : 13.767397
ลองติจูด : 100.498604
webmaster@ndmi.or.th
ดูแผนที่ Google