ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร่าง ประกาศ-เอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาบริการออกแบบและพัฒนาระบบบริการ Smart Museum ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15-20 พฤษภาคม 2567
วันที่ประกาศ : 15 พ.ค. 67
ร่างข้อกำหนดรายละเอียด เงื่อนไข และขอบเขตของงานจ้างออกแบบและพัฒนาระบบบริการ SMART MUSEUM
วันที่ประกาศ : 15 พ.ค. 67
ราคากลางงานออกแบบและพัฒนาระบบบริการ SMART MUSEUM
วันที่ประกาศ : 15 พ.ค. 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการจัดประชุม โครงการงานสัมมนาและประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์กับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
วันที่ประกาศ : 15 พ.ค. 67
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ประกาศ : 09 พ.ค. 67
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
วันที่ประกาศ : 09 พ.ค. 67
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2567
วันที่ประกาศ : 08 พ.ค. 67
ชี้แจงข้อสอบถามงานประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการจัดประชุม โครงงานสัมมนาและประชุมสิชาการด้านพิพิธภัณฑ์กับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
วันที่ประกาศ : 03 พ.ค. 67
ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาดำเนินการในการจัดประชุม ฯ
วันที่ประกาศ : 30 เม.ย. 67
เอกสารประกวดราคา จ้างเหมาดำเนินการในการจัดประชุม ฯ
วันที่ประกาศ : 30 เม.ย. 67