มิวเซียมสยาม
ปัจจุบันมิวเซียมสยามจัดแสดง นิทรรศการ "ถอดรหัสไทย" พัฒนาการความเป็น "ไทย"

เนื้อหาที่จัดแสดงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จากบริบททางสังคมที่เปลี่ยน แปลงไปตาม ยุคสมัย ผ่านนิทรรศการที่มีรูปแบบการนำเสนอที่แปลกใหม่ ผ่านการเล่าเรื่อง ราว ความเป็นไทย ในมิติต่าง อาทิ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี อาหารการกิน การแต่งกาย

ดูทั้งหมด

เปิดให้บริการ 10.00 - 18.00 น.
เปิดให้บริการวันอังคาร-วันอาทิตย์
(ปิดให้บริการทุกวันจันทร์)
ซื้อตั๋วได้ที่นี้
ความรู้
01 03


ความรู้ยอดนิยม
ข่าวสาร
มิวเซียมสยาม
28 มี.ค. 67
108
มิวเซียมสยามให้การต้อนรับคณะตัวแทนบริษัทนำเที่ยว (Frontliners) จากภูมิภาคยุโรป
มิวเซียมสยาม
27 มี.ค. 67
121
มิวเซียมสยามให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย พร้อมคณะเข้าชมนิทรรศการถอดรหัสไทย
มิวเซียมสยาม
25 มี.ค. 67
108
งานเปิดนิทรรศการ “รากฐานสู่การวัฒนา: จากปิยมหาราชาสู่มหาธีรราชเจ้า”
มิวเซียมสยาม
23 มี.ค. 67
124
มิวเซียมสยามให้การต้อนรับ คณะจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย
มิวเซียมสยาม
11 มี.ค. 67
313
มิวเซียมสยาม ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จัดกิจกรรมทักษะทางวิชาการและสังคมศาสตร์ด้านประวัติศาสตร์ (ครั้งที่ 1