ปฏิทินกิจกรรม
ร่วมเสวนา Museum In Focus 2024 ครั้งที่ 3 “แปลงเรือนเป็นเรื่อง” Reimagining Historic Houses
กิจกรรม
24 ม.ค. 67 405
24 มกราคม 2567 - 9 กุมภาพันธ์ 2567
ฟรี
Museum Siam

ผู้เขียน : Administrator

ร่วมเสวนา Museum In Focus 2024 ครั้งที่ 3 “แปลงเรือนเป็นเรื่อง”
Reimagining Historic Houses

วันจัดกิจกรรม: วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม
เวลา: 13.00-17.00 น.

ร่วมวงสนทนากับนักวิชาการและเจ้าของกิจการ ในการแลกเปลี่ยนมุมมองในการปรับใช้บ้านเก่าและเรือนพื้นถิ่นสำหรับการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน
วงเสวนาเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองในเรือนเก่าที่ได้รับการบูรณะ และดัดแปลงเพื่อการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน และประสบการณ์จากคนทำงานในโครงการพัฒนาชุมชนด้วยมรดกเรือนในท้องถิ่น เช่น พิพิธภัณฑ์ และเรือนพักประวัติศาสตร์ และเอกชนที่ปรับใช้เรือนเก่าเพื่อเป็นกิจการที่พัก ภัตตาคาร ร้านกาแฟ ด้วยการผสมผสานเรื่องเล่าในการบูรณะเรือน เวลา 13.00-15.00 น. รับจำนวน 80 ท่าน

พิเศษ เวลา 16.00-17.00 น. เยี่ยมชม “บ้านตึกดิน” ถนนดินสอ เขตพระนคร ในแบบ Exclusive ที่รับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน (โดยจะคัดเลือกจากผู้ที่ลงทะเบียนร่วมเสวนา)

ท่านจะได้พบกับเจ้าของและสถาปนิกที่ร่วมพัฒนางานบูรณะที่ใช้เวลาดำเนินการถึง 7 ปี ปัจจุบันบ้านตึกดินเป็นบูทีคโฮเต็ลที่ทรงเสน่ห์ ด้วยการดัดแปลงบ้านเก่าที่สร้างขึ้นราวสมัยรัชกาลที่ 5 ของตระกูลแสง-ชูโต และอาคารพาณิชย์ 4 ห้อง

วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิชาการผู้คร่ำหวอดในการศึกษาเรือนพื้นถิ่นและย่านประวัติศาสตร์

อาจารย์ธิป ศรีสกุลไชยรัก สถาบันอาศรมศิลป์ ผู้ทำงานสถาปัตยกรรมเชิงอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน ดังเช่นเรือนพักประวัติศาสตร์ หลวงราชไมตรี ที่เกิดขึ้นเป็นวิสาหกิจชุมชน

บุรณี รัชไชยบุญ หรือ “พี่หนูเล็ก” ทายาทพลโทพระยาสุรเสนา (กลิ่น แสง-ชูโต) หนึ่งในทายาทที่ร่วมกันฟื้นเรือนคุณย่าให้เป็นโฮเต็ลที่บอกเล่าอดีตในปัจจุบันอย่างลงตัว

ร่วมเดินทางในการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ที่สานต่ออนาคต Be inspired to be part of the journey in preserving history while embracing the future! ได้ที่ลิงค์ >>> https://forms.gle/QmW3phNeSaowF8sr8ย้อนกลับ