Museum Academy 2016
การสมัคร คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมและการคัดเลือก
Museum Academy 2016
05 มิ.ย. 59 4K

ผู้เขียน : Administrator

Museum Academy 2016

เปิดกว้างให้กับนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับสายงานพิพิธภัณฑ์ทุกแขนง

1) ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครและระบุเหตุผลที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมและความคาดหวังต่อการประยุกต์ใช้กับงานหรือความสนใจของตนเอง ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 


2) ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกอบรมในแต่ละหลักสูตร ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2559


3) ผู้เข้ารับการอบรมทุกหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (ทั้งนี้ต้องเข้ารับการอบรมและร่วมปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาและเนื้อหาในหลักสูตร)

 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร (.DOC) / ดาวน์โหลดใบสมัคร (.PDF)

 

 

ดาวน์โหลดโครงการ

 

หมายเหตุ

  1. โปรดส่งใบสมัครกลับมายัง ฝ่ายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

อีเมล <chonchanok@ndmi.or.th> ภายในวันที่ 15มิถุนายน 2559

  1. ฝ่ายวิชาการจะพิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือก โดยตอบกลับอีเมล ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2559
  2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

โทร 02-225-2777 ต่อ 407,419,420 อีเมล  <chonchanok@ndmi.or.th>

 

Flag Counter

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ