มิวเซียมสยามกับประวัติศาสตร์พื้นที่
Spirit of place พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
มิวเซียมสยามกับประวัติศาสตร์พื้นที่
14 มี.ค. 67 273

ผู้เขียน : ศราวัณ วินทุพราหมณกุล

รูปปก  พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เสนาบดีพระองค์แรกของกระทรวงพาณิชย์ 

               

               เมื่อครั้งที่ตึกมิวเซียมสยาม ยังเป็นที่ทำการของกระทรวงพาณิชย์ ด้านหน้าของตึก ยังมีจุดหมายตาที่มีความสำคัญยิ่งของพื้นที่แห่งนี้  นั่นคือ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ  เสนาบดีพระองค์แรกของกระทรวงพาณิชย์  อนุสาวรีย์นี้ไม่ได้สร้างขึ้นในขณะที่พระองค์มีพระชนม์ชีพ แต่มาสร้างในปี พ.ศ. 2514 หลังจากก่อตั้งกระทรวงฯ มาแล้ว 51 ปี  โดยกรมศิลปากรเป็นหน่วยงานในการดำเนินการออกแบบและหล่อพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ 

               ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างพระอนุสาวรีย์ฯ  ร่วมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 500,000 บาท เป็นเงินที่มาจากการร่วมบริจาคของข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน และอีกส่วนหนึ่งมาจากทางกระทรวงฯ ได้จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง กลัวเมีย รอบปฐมทัศน์ ที่โรงภาพยนตร์เพชรรามา ถนนเพชรบุรี และมีการแสดงดนตรีสดโดยวงดนตรีศรีกรุง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินร่วมงานด้วย

                ในวันที่  21 สิงหาคม พ.ศ. 2515  ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนิน ประกอบพระราชพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ  ณ กระทรวงเศรษฐการ หลังจากนั้นเป็นต้นมากระทรวงพาณิชย์ก็มีจุดหมายตาที่สำคัญเพิ่มขึ้นอีกที่หนึ่ง นับเป็นจุดหมายตาที่มี Spirit of Place ของข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูง 

                 ในปีพ.ศ. 2547 พระอนุสาวรีย์ได้ถูกอัญเชิญไปประดิษฐานในพื้นที่ใหม่ หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปที่ถนน นนทบุรี ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี โดยแท่นฐานเดิมกรมศิลปากรได้เก็บไว้  ส่วนป้ายจารึกที่ติดอยู่ที่แท่นฐาน  มิวเซียมสยามได้ขอนำมาจัดแสดงในห้องนิทรรศการ ตึกเก่าเล่าเรื่อง และนิทรรศการ “ร้อยปีตึกเรา” เมื่อครั้งที่ตึกนี้มีอายุครบ 100 ปี เมื่อปีพ.ศ. 2565

 

ภาพที่ 1 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ มีพระนามเดิมว่า

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ ทรงเป็นต้นราชสกุล กิติยากร

 

 

 

ภาพที่ 2 ร่างแบบพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ โดยกรมศิลปากร

 

 

 

ภาพที่ 3 กระทรวงพาณิชย์ย้ายพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ

และนำไปประดิษฐานชั่วคราวที่กรมศิลปากรเพื่อบูรณะซ่อมแซม ก่อนจะอัญเชิญไปประดิษฐาน

ณ ที่ทำการแห่งใหม่

 

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ