Museum inFocus 2567
Museum inFocus แปลงเรือนเป็นเรื่อง Reimagining Historic Houses
Museum inFocus 2567
25 พ.ค. 67 207

ผู้เขียน : Administrator

วงเสวนา Museum In Focus 2024 ครั้งที่ 3
“แปลงเรือนเป็นเรื่อง” Reimagining Historic Houses


เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม

ร่วมวงสนทนากับนักวิชาการและเจ้าของกิจการ ในการแลกเปลี่ยนมุมมองในการปรับใช้บ้านเก่าและเรือนพื้นถิ่นสำหรับการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน
วงเสวนาเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองในเรือนเก่าที่ได้รับการบูรณะ และดัดแปลงเพื่อการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน และประสบการณ์จากคนทำงานในโครงการพัฒนาชุมชนด้วยมรดกเรือนในท้องถิ่น เช่น พิพิธภัณฑ์ และเรือนพักประวัติศาสตร์ และเอกชนที่ปรับใช้เรือนเก่าเพื่อเป็นกิจการที่พัก ภัตตาคาร ร้านกาแฟ ด้วยการผสมผสานเรื่องเล่าในการบูรณะเรือน เวลา 13.00-15.00 น.

ท่านจะได้พบกับเจ้าของและสถาปนิกที่ร่วมพัฒนางานบูรณะที่ใช้เวลาดำเนินการถึง 7 ปี ปัจจุบันบ้านตึกดินเป็นบูทีคโฮเต็ลที่ทรงเสน่ห์ ด้วยการดัดแปลงบ้านเก่าที่สร้างขึ้นราวสมัยรัชกาลที่ 5 ของตระกูลแสง-ชูโต และอาคารพาณิชย์ 4 ห้อง

วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักวิชาการผู้คร่ำหวอดในการศึกษาเรือนพื้นถิ่นและย่านประวัติศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิป ศรีสกุลไชยรัก
สถาบันอาศรมศิลป์
ผู้ทำงานสถาปัตยกรรมเชิงอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน
ดังเช่นเรือนพักประวัติศาสตร์ หลวงราชไมตรี ที่เกิดขึ้นเป็นวิสาหกิจชุมชน

บุรณี รัชไชยบุญ
หรือ “พี่หนูเล็ก” ทายาทพลโทพระยาสุรเสนา (กลิ่น แสง-ชูโต)
หนึ่งในทายาทที่ร่วมกันฟื้นเรือนคุณย่าให้เป็นโฮเต็ลที่บอกเล่าอดีตในปัจจุบันอย่างลงตัว

 

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ