งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus
Museum inFocus 2018 ครั้งที่ 1-4
งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus
08 ม.ค. 61 2K

ผู้เขียน : Administrator

Museum inFocus 2018 เดือนมกราคม 2561

 

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก

วิทยากรโดย ดร.นนทพร อยู่มั่งมี

เวลา 13.00-15.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)

ชมการบรรยายย้อนหลัง

 

 

วิวัฒนาการพระปรางค์ในศิลปะไทย

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เวลา 15.30-17.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)

ชมการบรรยายย้อนหลัง

 

 

 

วันพุธที่ 24 มกราคม 2561

พระเมรุมาศพิมานนฤมิต: นิทรรศการสัมผัสพระสุเมรุ

วิทยากรโดย คุณชาริณี  อรรถจินดา

สถาปนิกชำนาญการ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

เวลา 13.00-15.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)

ชมการบรรยายย้อนหลัง

 

 

นิทรรศการ ศาสตรา สถาปัตย์ ไทย: พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาลและการออกแบบ

วิทยากรโดย คุณชาริณี  อรรถจินดา

สถาปนิกชำนาญการ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

คุณทรงวาด สุขเมืองมา

ภัณฑารักษ์อาวุโส ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

เวลา 16.00-18.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)

ชมการบรรยายย้อนหลัง

 

 

 

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ