งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus
Museum inFocus 2018 ครั้งที่ 5-8
งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus
14 ก.พ. 61 2K

ผู้เขียน : Administrator

Museum inFocus 2018

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

 

เวลา 13.30-15.30 น.
งานพิพิธภัณฑ์กับคนตาบอด : Audio Description
งานจากคนเสียงดีเพื่อคนตาบอด
วิทยากรโดย อาจารย์ธีร์ธวัช เจนวัชรรักษ์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กรรมการสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา

 

ชมการบรรยายย้อนหลัง

 


วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

 

เวลา 15.30-17.30 น.
งานการศึกษาในพิพิธภัณฑ์เพื่อผู้พิการ
วิทยากรโดย เบญจวรรณ พลประเสริฐ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย
บุรินทร์ สิงห์โตอาจ นักการศึกษาอิสระ ด้านพิพิธภัณฑ์
ยุภาพร ธัญวิวัฒน์กุล นักการศึกษา มิวเซียมสยาม

 

ชมการบรรยายย้อนหลัง

 


วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

 

เวลา 13.30-15.30 น.
ประวัติศาสตร์สร้างอะไรกับชีวิตมนุษย์
วิทยากรโดย อาจารย์สิทธารถ ศรีโคตร
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ชมการบรรยายย้อนหลัง

 

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

 

เวลา 15.30-17.30 น.
Reenactment
การจำลองประวัติศาสตร์ ไม่ใช่ คอสเพลย์
วิทยากรโดย พยัญชนะ ชลศรานนท์ และ ปิณฑี พานิชอัตรา
กลุ่มจำลองประวัติศาสตร์ 18th Bankoku และ PAD1968

 

ชมการบรรยายย้อนหลัง

 

 

ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทาง
https://goo.gl/ZkqAWC
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-225-2777 ต่อ 431, 432

 

หมายเหตุ : เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 – 13.30 น. / 15.00 – 15.30 น.

แกลเลอรี่
แท็ก :


ย้อนกลับ