งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus
Museum inFocus Special
งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus
08 มิ.ย. 61 2K

ผู้เขียน : Administrator

Museum inFocus Special

 

 

มิวเซียมสยาม ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

 

ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษโดยเทรเวอร์ เมอร์เรียน (Trevor Merrion)

ภัณฑารักษ์นิทรรศการ “ของขวัญแห่งมิตรภาพ ราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2361-2561”
ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยโดย พัฒนพงศ์ มณเฑียร นักการศึกษาในพิพิธภัณฑ์

 

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 17.30 – 19.00 น.
ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 มิวเซียมสยาม

 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม สำรองที่นั่งได้ที่
https://goo.gl/forms/SywCiRq6QC9s8FEJ2

 

*บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีแปลเป็นภาษาไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถานทูตฯ โทร.02-205-4490, มิวเซียมสยาม โทร. 02-225-2777 ต่อ 431, 432

 

A curator talk with Trevor Merrion, curator of Great and Good Friends: Historic Gifts between the Kingdom of Thailand and the United States of America with Pattanapong Montien, a Museum Educator

Saturday, June 9, 2018 at 17.30 – 19.00 hrs.
Temporary Exhibition Room, 1st Floor, Museum Siam

 

Free entry. Reservation at https://goo.gl/forms/SywCiRq6QC9s8FEJ2

 

For more information The Embassy of the United States of America Tel.02-205-4490, Museum Siam Tel. 02-225-2777 ext.431,432

 

*The talk will be in English with Thai translation.

www.greatandgoodfriends.com

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ