งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus
Museum inFocus ครั้งที่ 11-12
งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus
24 ก.ค. 61 2K

ผู้เขียน : Administrator

Museum inFocus ครั้งที่ 11-12

เดือนกรกฎาคม 2561

 

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

 

1) เวลา 13.30-15.30

หัวข้อ พิพิธภัณฑ์กับงานมิวเซียมช็อป

วิทยากร โดย คุณณัฎฐวรรณ ตันหยงมาศ และคุณวัลภา นิลพลอย

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 


2) เวลา 15.30-17.30

หัวข้อ มิวเซียมสยามกับธุรกิจในพิพิธภัณฑ์

วิทยากร โดย คุณจารุณี แย้มชื่น และและคุณวงศธร เจริญจรัสฤกษ์

ฝ่ายสื่อสารและการตลาด มิวเซียมสยาม


ลงทะเบียนเข้าฟังการเสวนาทาง  https://goo.gl/ewjAky


ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อฝ่ายวิชาการ 02 225 2777 ต่อ 431,432

 

ชมการบรรยายย้อนหลังได้ทาง http://www.museumsiam.org/km-seminar.php?MID=2&CID=8
Youtube : Museum Siam / Facebook : https://www.facebook.com/museumsiamfan/

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ