สื่อการเรียนรู้
ชุดอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) ถนอมอาหาร: ภูมิปัญญาอาเซียน
สื่อการเรียนรู้
25 พ.ย. 58 3K

ผู้เขียน : Administrator

ชุดอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) ถนอมอาหาร: ภูมิปัญญาอาเซียน


 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ ทั้งข้าว ปลาและเกลือที่มีมากมาย ล้วนก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพยายามเก็บรักษาอาหารไว้ให้ได้นานอย่าง เช่น ปลาร้าแม้จะมีกลิ่นแรงแต่รสดีซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของหลายประเทศในประชาคมอาเซียน รวมถึงการทำน้ำปลา แกลเลอรี่


ย้อนกลับ