สื่อการเรียนรู้
ชุดอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) 500 ปี ความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส
สื่อการเรียนรู้
25 พ.ย. 58 2K

ผู้เขียน : Administrator

ชุดอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) 500 ปี ความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส 


 

สื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรมที่มีส่วนสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมใกล้ชิดระหว่างไทยกับโปรตุเกสตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และมีหลักฐานที่เป็นมรดกถึงการหยิบยืมทางวัฒนธรรมมาถึงปัจจุบัน เช่น ภาษา ขนมหวาน ศาสนา ฯลฯ และสนุกสนานผจญภัยไปในภารกิจฝ่ามหาสมุทรสู่โลกตะวันออกในเกม Journey to the East

 

ในปี ค.ศ. 1511 ชาวโปรตุเกสเดินทางเขามายังสยามเพื่อการค้า เผยแพร่ศาสนาและต่อมาได้ตั้งรกรากในสยาม มรดกวัฒนธรรมหลายอย่างได้ตกทอดให้กับคนไทยทั้งขนมหวาน ภาษา อาหาร และคริสต์ศาสนา มาจนถึงปัจจุบันแกลเลอรี่


ย้อนกลับ